Cement Czerwony CEMEX – 25kg

Opis

CEMENT CZERWONY

  • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
  • Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
  • Przyspieszony czas wiązania
  • Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)
  • Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
  • Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
  • Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia

Cena obowiązuje przy Minimum Logistycznym 23,8 tony (transport w cenie tylko powiat Łódź)

1 Transport = 17 palet, 1 paleta = 1.4 tony

(proszę sprawdzać możliwość wjazdu na teren budowy dużego samochodu typu TIR)

Produkt dostępny również na platformie Allegro:

https://allegro.pl/cement-czerwony-cemex-i7601847664.html