Cement Zielony CEMEX – 25kg

Kategoria:

Opis

CEMENT ZIELONY

  • Wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
  • Duży przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
  • Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach
  • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
  • Optymalny czas przerobu zapraw i betonów
  • Zmniejszone ryzyko pojawienia się rys skurczowych i białych wykwitów węglanowych na wyrobie
  • Podwyższona odporność na agresję chemiczną środowiska

Cena obowiązuje przy Minimum Logistycznym 23,8 tony (transport w cenie tylko powiat Łódź)

1 Transport = 17 palet, 1 paleta = 1.4 tony

(proszę sprawdzać możliwość wjazdu na teren budowy dużego samochodu typu TIR)

Produkt dostępny również na platformie Allegro:

https://allegro.pl/cement-zielony-cemex-i7601917298.html